SALGSBEtingelSEr

1. Ordredatoen er gældende for købers overtagelse

Ordredatoen er gældende for købers overtagelse af det solgte, som herefter henstår for købers regning og risiko.

2. Sælger har herefter ret til at debitere eventuelle omkostninger

Sælger har herefter ret til at debitere eventuelle omkostninger, så som pladsleje, handling m.m., der måtte påløbe inden udlevering finder sted. Køber overtager det solgte, som det er, hvor det er. Handelen er bindende for køber, der samtidig er forpligtet til at overholde de betingelser for betalingen, der er aftalt.

3. Med mindre andet er aftalt overtages det købte som beset

Med mindre andet er aftalt overtages det købte som beset. Evt. indsigelse mod det købte og krav mod sælger i den anledning skal anmeldes skriftligt inden 8 dage fra levering/overtagelse.

4. Overholdes betalingsbetingelserne ikke

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, kan sælger uden forudgående varsel, ophæve handelen, videresælge det solgte og gøre krav på erstatning for eventuelle tab herved. Sælger beholder ejendomsretten til det solgte indtil dette er betalt fuldt ud af køber.

5. Køber må ikke

Køber må ikke forandre, eksportere, pantsætte eller videresælge det købte, før hele betalingen er er lagt.

Spørgsmål?

Vi ringer dig op

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige container? Vi er klar til at hjælpe dig.